Život na severu

Žiji u lesa s výhledem na Krásnou Lípu a Lužické Hory. Pohled je to úžasný i drsný zároveň po všechna roční období. Zima je tu pravou zimou, jaro rozkvetlé, léto suché a podzim barevný. Podobné je to i s místními obyvateli, tradicemi a životem. Většina obyvatelstva byla vysídlena po válce, nezaměstnanost je vysoko nad republikovým průměrem, centrum města Krásná Lípa je čisté až vymazlené, ulice opodál jsou obklopeny troskami továren, a tak se tu střetává krása s ošklivostí, inteligence s negramotností a iniciativa s laksností. Nůžky jsou tu hodně rozevřené. Já, rodina, přátelé se snažíme být aktivní v občanském, kulturním, sportovním životě, a tak pohnout nůžkami k sobě. Víme, že občanská iniciativa je k dobrému, lepšímu životu všech ve Šluknovském výběžku potřeba.